ΘΕΩΡΙΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΛΥΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ – ΤΕΣΤ

Κατάλληλο για Κυβερνητικές Εξετάσεις

 

Το παρόν εγχειρίδιο έχει ετοιμαστεί με μεγάλη προσοχή μετά από μακρά μελέτη των θεμάτων που εμπίπτουν στα θέματα Λεκτικής Ικανότητας. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι ένας γνώστης της γλώσσας, θα μπορούσε πολύ εύκολα να επιτύχει σε ένα τεστ Λεκτικής Ικανότητας. Η άποψη αυτή είναι πολύ απλοϊκή,  καθώς η επιτυχία στα τεστ Λεκτικής Ικανότητας  αποτελεί αποτέλεσμα πολλών συνδυαζόμενων  παραγόντων και δεξιοτήτων. 

 

To περιεχόμενο του βιβλίου δομήθηκε στη βάση των δεξιοτήτων αυτών, ώστε η συστηματική μελέτη των ενοτήτων του να οδηγεί στην ανάπτυξη και καλλιέργειά τους. Συγκεκριμένα, το  βιβλίο εστιάζεται σε τρεις (3) κύριες δεξιότητες που συνθέτουν τη Λεκτική Ικανότητα:  τον  Γλωσσικό Συλλογισμό , τον  Λογικό Συλλογισμό  και τις Λεκτικές Δεξιότητες.


Με την αναλυτική παρουσίαση  και σύζευξη  θεωρίας και πράξης, μέσα από  πολλαπλά παραδείγματα  ασκήσεων με λεπτομερή αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους,  ο αναγνώστης μπορεί να αποκτήσει εμπειρία στη γρήγορη και ορθή επίλυση παρόμοιων ασκήσεων Λεκτικής Ικανότητας.  Στο βιβλίο περιέχονται επίσης πληθώρα ασκήσεων προς επίλυση  με τις λύσεις τους,  όπως και ολοκληρωμένα δοκιμαστικά εξεταστικά δοκίμια Λεκτικής Ικανότητας, για την καλύτερη πρακτική  εξάσκηση στη δομή και μορφή της εξέτασης.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!