Δεξιότητες

Current Status
Not Enrolled
Price
300,00 €
Get Started

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα των Δεξιοτήτων είναι οργανωμένο σε 13 Μαθήματα /Ενότητες με βάση τον πίνακα προδιαγραφών της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Κάθε μάθημα είναι  οργανωμένο με τρόπο ώστε  με συστηματική εργασία ανά 2 βδομάδες ή 1 βδομάδα σε κάποια μαθήματα  να καλύπτεται σταδιακά και  συστηματικά όλο το περιεχόμενο (20 βδομάδες). Το υλικό κάθε μαθήματος έχει δημιουργηθεί  ειδικά για τις ανάγκες των εξετάσεων δεξιοτήτων για  τον κατάλογο διορισίμων από ειδικούς και θεματοθέτες και κυκλοφορεί  πρώτη φορά από την SIGROW.

 

Το πρόγραμμα θα αρχίσει από τον Φεβρουάριο του 2023 και στο μεγαλύτερο μέρος του θα τρέχει ασύγχρονα μέσω  της εύχρηστης πλατφόρμας egrowΚάθε μάθημα περιέχει  αρχείο/αρχεία με κείμενα,  που καλύπτουν με απλό και κατανοητό τρόπο το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος/θέματος, παρουσίαση των βασικών σημείων του κάθε μαθήματος.Με την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος θα υπάρχουν δραστηριότητες εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης που θα σας βοηθούν να ελέγξετε το βαθμό κατανόησης και κατάκτησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του κάθε μαθήματος.


Κατά  την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου 2023
  και αφού θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη και την επίλυση των  διαδικτυακών δραστηριοτήτων θα αρχίσουν τα 2 ώρα σύγχρονα διαδικτυακά μαθήματα που στόχο έχουν την επανάληψη και εστίαση στα βασικότερα σημεία που θα πρέπει να δοθεί έμφαση.

 

Περαιτέρω  τον Οκτώβριο του 2023 σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν αργότερα θα έχετε τη δυνατότητα να επιλύσετε online test που θα προσομοιάζουν στην εξέταση. Για τα τεστ θα υπάρχει η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης τόσο για τις κλειστές όσο και για τις ανοικτές- περιγραφικές ερωτήσεις.

 

Εισαγωγή – Γενικές Οδηγίες

 

Φόρουμ επικοινωνίας, συζήτησης και επίλυσης αποριών

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!