Αριθμητική και Αφαιρετική Ικανότητα

Current Status
Μη Εγγεγραμμένος (χρήστης)
Price
250,00 €
Get Started

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα

Το πρώτο θέμα, το τεστ αριθμητικού συλλογισμού, επίσης γνωστό ως τεστ αριθμητικής ικανότητας ή τεστ ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με αριθμούς και να αξιοποιεί σημαντικές μαθηματικές έννοιες. Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα πρακτικής αριθμητικής, προβλήματα με κλάσματα, ποσοστά, ακολουθίες αριθμών κ.ά.

 

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα

Το δεύτερο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού (χρήση επαγωγικής σκέψης) του υποψηφίου. Σε αυτό το θέμα της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή σχημάτων.

 

Φόρουμ επικοινωνίας, συζήτησης και επίλυσης αποριών

 

Περιεχόμενο  Μαθημάτων

 

Αριθμητική Ικανότητα 

 • Βασική θεωρία εξεταστέας ύλης
 • Επίλυση ασκήσεων με επεξήγηση
 • Ασκήσεις εξάσκησης αριθμητικής ικανότητας και επεξήγηση της λύσης
 • Αριθμός δειγματικών τεστ σύμφωνα με τις ασκήσεις που  έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί στα εξεταστικά δοκίμια με και χωρίς χρονόμετρο.
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας

 

Αφαιρετική Ικανότητα

 • Οδηγίες για επιτυχία στο τεστ
 • Τρικς και επεξήγηση της λογικής επίλυσης των ακολουθιών
 • Παραδείγματα όλων των πιθανών ασκήσεων με επεξήγηση της επίλυσης
 • Ασκήσεις προσομοίωσης για  πληρέστερη κατανόηση και εξάσκηση με άμεση ανατροφοδότηση  και επεξήγηση τόσο στις ορθές όσο και στις λανθασμένες απαντήσεις
 • Αριθμός δειγματικών τεστ σύμφωνα με τις ασκήσεις που  έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί στα εξεταστικά δοκίμια με και χωρίς χρονόμετρο.
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας

Περιεχόμενο Προγράμματος

Expand All
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
ΑΙ – Δραστηριότητα 1.1
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΙ – Δραστηριότητα 1.2
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΙ – Δραστηριότητα 1.3
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΙ – Δραστηριότητα 1.4
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΙ – Δραστηριότητα 1.5
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΙ – Δραστηριότητα 1.6
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΙ – Δραστηριότητα 1.7
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΙ – Δραστηριότητα 1.8
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.1
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.2
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.3
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.4
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.5
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.6
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.7
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.8
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.9
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.10
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.11
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.12
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.13
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.14
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.15
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.16
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 2.17
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 3.1
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 3.2
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 3.3
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 3.4
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 3.5
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 3.6
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 3.7
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΡΙ – Δραστηριότητα 3.8
Available on 6 Ιουνίου, 2023 12:00 πμ
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!