Αποκτήστε το βιβλίο 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔEYTIKΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ        
Συγγραφέας : Δρ Σταυρούλα Βαλιαντή  

Τιμή 50

 

Το βιβλίο ετοιμάστηκε ειδικά από τη συγγραφέα με βασικό γνώμονα τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που πρέπει να κατέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, όπως αυτές προδιαγράφονται από τον πίνακα προδιαγραφών για τις εξετάσεις διορισίμων. Πρόκειται για ένα σύγγραμμα στο οποίο έγινε προσπάθεια  ουσιαστικής σύζευξης της παιδαγωγικής θεωρίας και της πράξης, ώστε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς χωρίς διδακτική εμπειρία.

Αποκτήστε την έντυπη  μορφή του υλικού προετοιμασίας για

το μάθημα ΓΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ για τις εξετάσεις διορισίμων.

Επιμέλεια υλικού : Θεοδοσία Καλλούσια  

Τιμή  50

 

 Οι σημειώσεις στηρίχθηκαν στη θεματολογία των τριών τελευταίων εξετάσεων (2017, 2019 και 2021). Στόχος του βιβλίου να προετοιμάσει τον υποψήφιο να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων, να αναγνωρίζει τις σημασίες που υπονοούνται, να εκφράζεται άνετα, να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά καθώς να παράγει σαφή λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα.

 

Τα πιο πάνω έντυπα θα κυκλοφορήσουν τον ΜΑΡΤΙΟ 2023 σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Κάντε άμεσα την παραγγελία σας για να κρατήσετε το δικό σας αντίτυπο.

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

    0
    Your Cart is empty!

    It looks like you haven't added any items to your cart yet.

    Browse Products
    error: Content is protected !!