Αποκτήστε το βιβλίο 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔEYTIKΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ        
Συγγραφέας : Δρ Σταυρούλα Βαλιαντή  

Τιμή €50

 

Το βιβλίο ετοιμάστηκε ειδικά από τη συγγραφέα με βασικό γνώμονα τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που πρέπει να κατέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, όπως αυτές προδιαγράφονται από τον πίνακα προδιαγραφών για τις εξετάσεις διορισίμων. Πρόκειται για ένα σύγγραμμα στο οποίο έγινε προσπάθεια  ουσιαστικής σύζευξης της παιδαγωγικής θεωρίας και της πράξης, ώστε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς χωρίς διδακτική εμπειρία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αποκτήστε την έντυπη  μορφή του υλικού προετοιμασίας για

το μάθημα ΓΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ για τις εξετάσεις διορισίμων.

Επιμέλεια υλικού : Θεοδοσία Καλλούσια  

Τιμή  €50

 

 Οι σημειώσεις στηρίχθηκαν στη θεματολογία των τριών τελευταίων εξετάσεων (2017, 2019 και 2021). Στόχος του βιβλίου να προετοιμάσει τον υποψήφιο να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων, να αναγνωρίζει τις σημασίες που υπονοούνται, να εκφράζεται άνετα, να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά καθώς να παράγει σαφή λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Αποκτήστε το Βιβλίο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 • Πάνω από 500 ασκήσεις προετοιμασίας όλων των μορφών και επιπέδων δυσκολίας
 • Απαντήσεις των ασκήσεων
 • Κάλυψη όλης της εξεταστέας ύλης μέσα από τις ασκήσεις
 • Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο με απαντήσεις.

Τιμή  €60

Το περιεχόμενο του βιβλίου ετοιμάστηκε από έμπειρους και προσοντούχους εκπαιδευτές.

Η Συγγραφή του βιβλίου στηρίχθηκε τόσο  στον πίνακα προδιαγραφών  όσο  και στην εμπειρία
των εξετάσεων των διορισίμων που έχουν προηγηθεί (2017, 2019, 2021).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Αποκτήστε το Βιβλίο ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 • 200 ασκήσεις προσομοίωσης των γραπτών εξετάσεων
 

Τιμή  €45

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αποκτήστε το βιβλίο – εργαλείο για καθηγητές και μαθητές που ασχολούνται με τη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Το βιβλίο  είναι έκδοση του 2023 και καλύπτει όλες τις αλλαγές που έγιναν στα βιβλία Α΄ Β’  Γ’ λυκείου.

Το βιβλίο έγραψε ο  Σάββας Γιάγκου  εγκεκριμένος λογιστής και μέλος του συνδέσμου εγκεκριμένων λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και Αγγλίας (Association of certified chartered accountants – ACCA), κάτοχος πτυχίου στον κλάδο λογιστικής και χρηματοοικονομικών (BA – accounting & finance)  και μέλος του συνδέσμου τεχνιτών λογιστικής της Αγγλίας (AAT). Ο Σάββας Γιάγκου είναι εγκεκριμένος καθηγητής λογιστικής, ιδιωτικής εκπαίδευσης, από το ΥΠΠΑΝ,  με χρόνια εμπειρίας και επιτυχίες στην προετοιμασίας μαθητών

Τιμή €40

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αποκτήστε το  βιβλίο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  που θα υποστηρίξει την προετοιμασία σας για τις Εξετάσεις των Διορισίμων

Συγγραφέας : Άδωνης Κυριάκου
Τιμή  €45  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το βοήθημα  της Πολιτικής Οικονομίας έχει γράψει ο διακεκριμένος Λογιστής – ελεγκτής και για δεκαετίες εκπαιδευτής του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου Ανδρέας Νεοφύτου. Το βιβλίο στόχο έχει να προετοιμάσει διορισίμους για το μάθημα της πολιτικής οικονομίας το οποίο είναι ένα από τα απαιτητικά μαθήματα  της ειδικότητας των οικονομολόγων. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται
 • Δοκίμια εισαγωγικών /Ενιαίων Εξετάσεων
 • Δοκίμια Παγκύπριων Εξετάσεων
 • Λυμένα Παραδείγματα
 • Ειδικές Ασκήσεις
 • Βοηθητικοί Τύποι
 • Αγγλική Ορολογία
Τιμή  €30
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Τα βιβλία κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Κάντε άμεσα την παραγγελία σας για να λάβετε το δικό σας αντίτυπο.

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ

  0
  Your Cart is empty!

  It looks like you haven't added any items to your cart yet.

  Browse Products
  error: Content is protected !!