ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Διαδικτυακό Διαδραστικό Πρόγραμμα Προετοιμασίας

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Συνεχή 24ώρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδραστική μαθησιακή πλατφόρμα Esigrow
 • Μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό από έμπειρους εκπαιδευτές  οργανωμένο σε ΜΑΘΗΜΑΤΑ στη βάση των  τριών ικανοτήτων  ( Αριθμητική Ικανότητα,  Αφαιρετική Ικανότητα και Λεκτική Ικανότητα) που εξετάζονται
 • Κάθε Μάθημα περιλαμβάνει
  • Παρουσίαση θεωρίας
  • Παραδείγματα ασκήσεων και τον τρόπο επίλυσής τους
  • Δραστηριότητες και ασκήσεις για επίλυση από τους χρήστες, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου της διαδικασίας επίλυσης και των απαντήσεών τους.
 • Δοκιμαστικά εξεταστικά δοκίμια για επανάληψη και εξάσκηση, με δυνατότητα άμεσης αυτοαξιολόγησης από την πλατφόρμα
 • 2 online  δοκιμαστικά τεστ (mock exams) με προσομοίωση χρόνου, μορφή και αριθμού δραστηριοτήτων σύμφωνα με προηγούμενες αξιολογήσεις.   
 • Φόρουμ επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για επίλυση αποριών
 • Στην πλατφόρμα υπάρχουν απλές και κατανοητές  παρουσιάσεις της θεωρίας και της πρακτικής εκεί και όπου είναι απαραίτητο, παραδείγματα  ασκήσεων και επεξήγηση του τρόπου λύσης τους καθώς και πλήθος ασκήσεων, τις οποίες  ο χρήστης μπορεί να επιλύσει και να ελέγξει άμεσα την ορθότητα των απαντήσεων του μέσα από τις προτεινόμενες λύσεις που δίνονται.  Να σημειωθεί ότι ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα για  εξάσκηση και επανάληψη με την επίλυση των ασκήσεων όσες φορές επιθυμεί.
 • Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι χρήστες  θα έχουν τη δυνατότητα online επίλυσης αριθμού δοκιμαστικών εξεταστικών δοκιμίων και την αυτοαξιολόγησή τους μέσω της πλατφόρμας.
 • Η πλατφόρμα για να αρχίσετε την προετοιμασία σας θα ανοίξει στις 6 Ιουνίου 2023 και θα τρέχει ασύγχρονα μέσω της εύχρηστης πλατφόρμας Esigrow.
 • Εγγραφές μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε εσείς επιθυμείτε, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της πλατφόρμας, καθότι η πορεία μελέτης και προετοιμασίας σας  με τη χρήση της πλατφόρμας  γίνεται ανεξάρτητα και εξατομικευμένα από τον κάθε χρήστη.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α7 και Α8 είναι οργανωμένο με βάση την εξεταστέα ύλη όπως καθορίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων :

 

Αριθμητικής ικανότητας

 • Βασική θεωρία εξεταστέας ύλης
 • Επίλυση ασκήσεων με επεξήγηση
 • Ασκήσεις εξάσκησης αριθμητικής ικανότητας και επεξήγηση της λύσης
 • Αριθμός δειγματικών τεστ σύμφωνα με τις ασκήσεις που  έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί στα εξεταστικά δοκίμια με και χωρίς χρονόμετρο.
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας


Αφαιρετική Ικανότητα

 • Οδηγίες για επιτυχία στο τεστ
 • Τρικς και επεξήγηση της λογικής επίλυσης των ακολουθιών 
 • Παραδείγματα όλων των πιθανών ασκήσεων με επεξήγηση της επίλυσης
 • Ασκήσεις προσομοίωσης για  πληρέστερη κατανόηση και εξάσκηση με άμεση ανατροφοδότηση  και επεξήγηση τόσο στις ορθές όσο και στις λανθασμένες απαντήσεις
 • Αριθμός δειγματικών τεστ σύμφωνα με τις ασκήσεις που  έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί στα εξεταστικά δοκίμια με και χωρίς χρονόμετρο.
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας

 

Λεκτική Ικανότητα

 • Διδασκαλίας μέσα από παραδείγματα ασκήσεων με επεξήγηση της επίλυσης
 • Ασκήσεις εξάσκησης με βάση γραπτά προηγούμενων εξετάσεων  με άμεση ανατροφοδότηση  και επεξήγηση
 • Αριθμός δειγματικών τεστ σύμφωνα με τις  εξετάσεις προηγούμενων χρόνων
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!