ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

250.00

Τμήμα  Α – Αριθμητική και Αφαιρετική Ικανότητα  (Α2-Α5-Α7-Α8) –  24 ώρες

Μαθήματα Online ή με φυσική Παρουσία : Τετάρτη, 18:00 – 21:00
10/7, 17/7, 24/7, 7/8 , 4/9, 11/9, 18/9, 25/9

 

Τμήμα  Β – Αριθμητική και Αφαιρετική Ικανότητα  (Α8)

Μαθήματα Online ή/ και με φυσική Παρουσία : Πέμπτη, 18:00 – 21:00
12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10

 

Όσοι/ες εγγραφούν στα μαθήματα θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν σε προνομιακή τιμή Πακέτο 18 Προσομοιωμένων Τεστ  αξίας  €60 και  το Βιβλίο  αξίας €50  από €110 ΜΟΝΟ 80.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!