Μαθηματικά & Ελληνικά Δημοτικής

600.00

Προετοιμαστείτε κατάλληλα και εξασφαλίστε την επιτυχία σας στις εξετάσεις διορισίμων στα μαθήματα των  Μαθηματικών και των Ελληνικών  Δημοτικής μέσα από το πρόγραμμα  προετοιμασίας της SiGROW.

 

  • Δόμηση και οργάνωση υλικού σε μαθήματα /ενότητες  για εύκολη και λειτουργική μελέτη και μάθηση
  • Υλικό μελέτης ανεπτυγμένο από έμπειρους εκπαιδευτές  και πρώην θεματοθέτες των γνωστικών αντικειμένων
  • Οργανωμένο – Εποπτικομένο υλικό (Παρουσιάσεις ή/και video)
  • Δραστηριότητες εξάσκησης και εμπέδωσης για υποενότητες του υλικού για όλο το φάσμα του υλικού
  • Δυνατότητα αυτοαξιολόγησης –  Προτεινόμενες λύσεις δραστηριοτήτων
  • Δυνατότητα επίλυσης αποριών
  • Διενέργεια  προσομοιωμένων δοκιμίων (moc test)
  • Εύχρηστη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης eSiGROW

Με την εγγραφή σας συμπεριλαμβάνεται και το έντυπο υλικό προετοιμασίας για τα μαθηματικά

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!