Κυβερνητικές (ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

290.00

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα

Το πρώτο θέμα, το τεστ αριθμητικού συλλογισμού, επίσης γνωστό ως τεστ αριθμητικής ικανότητας ή τεστ ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με αριθμούς και να αξιοποιεί σημαντικές μαθηματικές έννοιες. Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα πρακτικής αριθμητικής, προβλήματα με κλάσματα, ποσοστά, ακολουθίες αριθμών κ.ά.

 

Θέμα 2: Αφαιρετική Ικανότητα

Το δεύτερο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα αφαιρετικού συλλογισμού (χρήση επαγωγικής σκέψης) του υποψηφίου. Σε αυτό το θέμα της εξέτασης ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα που απαιτούν εύρεση γενικεύσεων, όπως είναι τα πρότυπα ή οι ιδιότητες που μοιράζονται μια ποικιλία συγκεκριμένων στοιχείων ή σχημάτων

Θέμα 3: Λεκτική Ικανότητα

Το τρίτο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (λέξεις, έννοιες, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς.

Περιεχόμενο  Μαθημάτων

 

Αριθμητικής ικανότητας

 • Κατανοητές παρουσιάσεις της ύλης  των μαθηματικών  που εξετάζονται
 • Παραδείγματα ασκήσεων με επεξήγηση του τρόπου λύσης
 • + 300 ασκήσεων με επεξήγηση του τρόπου σκέψης και λύσης και άμεση ανατροφοδότηση από την πλατφόρμα.
 • + 15 Τεστ με βάση τις προηγούμενες εξετάσεις, + 350 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με άμεση ανατροφοδότηση και βαθμολόγηση
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας


Αφαιρετική Ικανότητα

 • Παρουσιάσεις με παραδείγματα όλων των τύπων ασκήσεων, με επεξήγηση και παρουσίαση του τρόπου λύσης.
 • Οδηγίες για επιτυχία στο τεστ
 • Τρικς και επεξήγηση της λογικής επίλυσης των ακολουθιών 
 • Παραδείγματα όλων των πιθανών ασκήσεων με επεξήγηση της επίλυσης
 • + 15 Τεστ με βάση τις προηγούμενες εξετάσεις, + 350 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με άμεση ανατροφοδότηση και βαθμολόγηση  (επεξήγηση και παρουσίαση του τρόπου λύσης)
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας

 

Λεκτική Ικανότητα

 • 10 οπτικογραφημένα μαθήματα με  ποικιλία  ασκήσεων  (+ 200) και επεξήγηση του τρόπου λύσης.
 • +10 Τεστ με βάση τις προηγούμενες εξετάσεις,  + 300 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με άμεση ανατροφοδότηση και βαθμολόγηση
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!