ΘΕΩΡΙΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΛΥΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ – ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Το παρόν εγχειρίδιο ετοιμάστηκε με μεγάλη προσοχή, για να καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες  όσων ενδιαφέρονται να παρακαθίσουν στις Κυβερνητικές Εξετάσεις  στα αντικείμενα της   Αριθμητικής και Αφαιρετικής Ικανότητας, για τις κλίμακες: Α2, Α5, Α7 καθώς και για την κλίμακα Α8.

 

Σε αντίθεση με άλλα παρόμοια εγχειρίδια, η δημιουργία  του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου στηρίχθηκε στην αναλυτική παρουσίαση και διδασκαλία της ύλης που θα πρέπει κανείς να γνωρίζει,  ώστε να είναι σε θέση να την αξιοποιεί αποτελεσματικά στην επίλυση δραστηριοτήτων  σε εξέταση Αριθμητικής και Αφαιρετικής Ικανότητας.

 

Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα  συστηματικής εξάσκησης μέσα από την επίλυση  μεγάλου αριθμού ποικίλων ασκήσεων αριθμητικής και αφαιρετικής ικανότητας, παρέχοντας ταυτόχρονα και τις λύσεις τους, καθιστώντας έτσι τους υποψηφίους έτοιμους να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις της εξέτασης.


Στο τέλος του εγχειριδίου  υπάρχουν προσομοιωμένα δοκιμαστικά εξεταστικά δοκίμια  για την καλύτερη πρακτική  εξάσκηση στη δομή και μορφή των Κυβερνητικών Εξετάσεων.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!