Κυβερνητικές ΕξετάσειςΠροσομοιωμένα ΤΕΣΤΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κυβερνητικές Εξετάσεις

Επιτυχία μέσα από online διδασκαλία και εξάσκηση προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και πρόγραμμα

Προσομοιωμένα ΤΕΣΤ

Εξάσκηση και άμεση online ανατροφοδότηση με απεριόριστη πρόσβαση

Corporate Tech Computer Logo (4)
Εξετάσεις Διορισιμών

Εξασφαλίστε την επιτυχία σας στις εξετάσεις διορισίμων μέσα από ένα μοναδικό πρόγραμμα προετοιμασίας.

Στρατιωτικές Σχολές

Επιτυχία μέσα από online διδασκαλία και εξάσκηση προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και πρόγραμμα

Αστυνομικές Εξετάσεις

Εμπιστευτείτε μας για τη Συνεχή Προσωπική και Επαγγελματική σας Ανάπτυξη

Η Sigrow ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες  συνθήκες της κοινωνίας, της οικονομίας και της τεχνολογίας σας προσφέρει ευκαιρίες για ποιοτική δια βίου μάθηση με στόχο τη Συνεχής Προσωπική και Επαγγελματική σας Ανάπτυξη.  Μέσα από τα  υβριδικά προγράμματα μάθησης και ανάπτυξης ( σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) επιδιώκουμε την  ενεργητική εμπλοκή  σας  για την ανάπτυξη και αναβάθμιση γνώσεων,  δεξιοτήτων και στάσεων στον τομέα που θα ενδιαφέρει και έχετε περισσότερο ανάγκη.

Μάθετε περισσότερα για τη φιλοσοφία των προγραμμάτων της Sigrow


Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης

Η Sigrow πέρα από τα οργανωμένα προγράμματα που προσφέρει  μπορεί να αναπτύξει  σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα τους συγκεκριμένα προγράμματα με βάση της ανάγκες του οργανισμού ή του προσωπικού σας. Τα προγράμματα καταρτίζονται μετά από διερεύνηση αναγκών κατάρτισης ώστε  το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται πλήρως  και να οργανωθεί με τρόπο ώστε να μπορέσει να  επιτύχει τους στόχους του.

Δηλώστε το θέμα που θα σας ενδιέφερε Η πλατφόρμα Sigrow σου παρέχει άρτια προετοιμασία για επιτυχία στις εξετάσεις των διορίσιμων εκπαιδευτικών! Είναι πολύ εύκολη στη χρήση της και δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις χρήσης της τεχνολογίας. Το υλικό που προσφέρεται είναι πλούσιο και μου έκανε εντύπωση ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει πληθώρα επαναληπτικών εργασιών για εξάσκηση με την δυνατότητα διόρθωσης. Όλες οι επαναληπτικές εργασίες βασίζονται σε πρακτικές εφαρμογές μέσα στην τάξη κάτι που εμένα προσωπικά θεωρώ ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ τόσο στις εξετάσεις, όσο και μέσα στην τάξη αργότερα.

Ειρήνη Ρουσιά

Εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα με πολύ εύστοχο υλικό. Συγκεκριμένα στα μαθηματικά δημοτικής το υλικό είναι οργανωμένο με βάση τις βασικές ενότητες της εξεταστέας ύλης με τις βασικές έννοιες της θεωρίας, παραδείγματα που στηρίζουν τη θεωρία και διαβαθμισμένες ασκήσεις, στις οποίες μπορείς να έχεις άμεση ανατροφοδότηση μέσω της πλατφόρμας. Επίσης η πλατφόρμα διαθέτει και forum για υποβολή αποριών και ερωτήσεων. Ακόμα, η δομή των ασκήσεις μοιάζει κατά πολύ με τις ασκήσεις των εξεταστικών δοκιμίων.

Εκπαιδευτικός Δημοτικής
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!