Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή και κρατήστε τη θέση σας !

ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Εξετάσεις ΔιορισίμωνΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξετάσεις Διορισιμών

Εξασφαλίστε την επιτυχία σας στις εξετάσεις διορισίμων μέσα από ένα μοναδικό πρόγραμμα προετοιμασίας.

Corporate Tech Computer Logo (4)

Εμπιστευτείτε μας για τη Συνεχή Προσωπική και Επαγγελματική σας Ανάπτυξη

Η Sigrow ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες  συνθήκες της κοινωνίας, της οικονομίας και της τεχνολογίας σας προσφέρει ευκαιρίες για ποιοτική δια βίου μάθηση με στόχο τη Συνεχής Προσωπική και Επαγγελματική σας Ανάπτυξη.  Μέσα από τα  υβριδικά προγράμματα μάθησης και ανάπτυξης ( σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) επιδιώκουμε την  ενεργητική εμπλοκή  σας  για την ανάπτυξη και αναβάθμιση γνώσεων,  δεξιοτήτων και στάσεων στον τομέα που θα ενδιαφέρει και έχετε περισσότερο ανάγκη.

Μάθετε περισσότερα για τη φιλοσοφία των προγραμμάτων της Sigrow


Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης

Η Sigrow πέρα από τα οργανωμένα προγράμματα που προσφέρει  μπορεί να αναπτύξει  σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα τους συγκεκριμένα προγράμματα με βάση της ανάγκες του οργανισμού ή του προσωπικού σας. Τα προγράμματα καταρτίζονται μετά από διερεύνηση αναγκών κατάρτισης ώστε  το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται πλήρως  και να οργανωθεί με τρόπο ώστε να μπορέσει να  επιτύχει τους στόχους του.

Δηλώστε το θέμα που θα σας ενδιέφερε 0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!