ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαδικτυακό Διαδραστικό Πρόγραμμα Προετοιμασίας

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Συνεχή 24ώρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδραστική μαθησιακή πλατφόρμα Esigrow
 • Μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό από έμπειρους εκπαιδευτές  οργανωμένο σε ΜΑΘΗΜΑΤΑ στη βάση των  τριών ικανοτήτων  ( Αριθμητική Ικανότητα,  Αφαιρετική Ικανότητα και Λεκτική Ικανότητα) που εξετάζονται
 • Κάθε Μάθημα περιλαμβάνει
  • Παρουσίαση θεωρίας
  • Παραδείγματα ασκήσεων και τον τρόπο επίλυσής τους
  • Δραστηριότητες και ασκήσεις για επίλυση από τους χρήστες, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου της διαδικασίας επίλυσης και των απαντήσεών τους.
 • Δοκιμαστικά εξεταστικά δοκίμια για επανάληψη και εξάσκηση, με δυνατότητα άμεσης αυτοαξιολόγησης από την πλατφόρμα
 • 2 online  δοκιμαστικά τεστ (mock exams) με προσομοίωση χρόνου, μορφή και αριθμού δραστηριοτήτων σύμφωνα με προηγούμενες αξιολογήσεις.   
 • Φόρουμ επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για επίλυση αποριών
 • Στην πλατφόρμα υπάρχουν απλές και κατανοητές  παρουσιάσεις της θεωρίας και της πρακτικής εκεί και όπου είναι απαραίτητο, παραδείγματα  ασκήσεων και επεξήγηση του τρόπου λύσης τους καθώς και πλήθος ασκήσεων, τις οποίες  ο χρήστης μπορεί να επιλύσει και να ελέγξει άμεσα την ορθότητα των απαντήσεων του μέσα από τις προτεινόμενες λύσεις που δίνονται.  Να σημειωθεί ότι ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα για  εξάσκηση και επανάληψη με την επίλυση των ασκήσεων όσες φορές επιθυμεί.
 • Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι χρήστες  θα έχουν τη δυνατότητα online επίλυσης αριθμού δοκιμαστικών εξεταστικών δοκιμίων και την αυτοαξιολόγησή τους μέσω της πλατφόρμας.
 • Η πλατφόρμα για να αρχίσετε την προετοιμασία σας θα ανοίξει στις 6 Ιουνίου 2023 και θα τρέχει ασύγχρονα μέσω της εύχρηστης πλατφόρμας Esigrow.
 • Εγγραφές μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε εσείς επιθυμείτε, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της πλατφόρμας, καθότι η πορεία μελέτης και προετοιμασίας σας  με τη χρήση της πλατφόρμας  γίνεται ανεξάρτητα και εξατομικευμένα από τον κάθε χρήστη.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α7 και Α8 είναι οργανωμένο με βάση την εξεταστέα ύλη όπως καθορίζεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων :

 

Αριθμητικής ικανότητας

 • Κατανοητές παρουσιάσεις της ύλης  των μαθηματικών  που εξετάζονται
 • Παραδείγματα ασκήσεων με επεξήγηση του τρόπου λύσης
 • + 300 ασκήσεων με επεξήγηση του τρόπου σκέψης και λύσης και άμεση ανατροφοδότηση από την πλατφόρμα.
 • + 15 Τεστ με βάση τις προηγούμενες εξετάσεις, + 350 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με άμεση ανατροφοδότηση και βαθμολόγηση
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας


Αφαιρετική Ικανότητα

 • Παρουσιάσεις με παραδείγματα όλων των τύπων ασκήσεων, με επεξήγηση και παρουσίαση του τρόπου λύσης.
 • Οδηγίες για επιτυχία στο τεστ
 • Τρικς και επεξήγηση της λογικής επίλυσης των ακολουθιών 
 • Παραδείγματα όλων των πιθανών ασκήσεων με επεξήγηση της επίλυσης
 • + 15 Τεστ με βάση τις προηγούμενες εξετάσεις, + 350 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με άμεση ανατροφοδότηση και βαθμολόγηση  (επεξήγηση και παρουσίαση του τρόπου λύσης)
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας

Λεκτική Ικανότητα

 • 10 οπτικογραφημένα μαθήματα με  ποικιλία  ασκήσεων  (+ 200) και επεξήγηση του τρόπου λύσης.
 • +10 Τεστ με βάση τις προηγούμενες εξετάσεις,  + 300 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής με άμεση ανατροφοδότηση και βαθμολόγηση
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας

Δειγματικές Ασκήσεις (ΤΕΣΤ) – Αριθμητική & Αφαιρετική

Α. Επιλέξτε μια από τις επιλογές, για να συμπληρωθεί η ακολουθία

Δείγμα ΤΕΣΤ μαθήματος Αφαιρετικής & Αριθμητικής

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!