ΤΕΣΤ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προσομοιωμένα τεστ προετοιμασία και εξάσκησης

 

Η Sigrow ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των υποψηφίων ετοίμασε με μεγάλη προσοχή  προσομοιωμένα τεστ ανάλογα με την κάθε εξέταση λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, τη μορφή  και το είδος των ερωτήσεων, το βαθμό δυσκολίας αλλά και το χρόνο  που δίνεται για κάθε εξέταση.

 

Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία  στους υποψηφίους να εξασκηθούν σε συνθήκες προσομοίωσης ώστε να αναγνωρίσουν τις αδυναμίες και τις δυσκολίες τους και να μπορέσουν έτσι να εργαστούν συστηματικά για την βελτίωση τους.

 

Με την ολοκλήρωση  του κάθε τεστ υπάρχει ανατροφοδότηση για την ορθότητα των απαντήσεων που έχετε δώσει. Όπου υπάρχει δυνατότητα δίνονται και διευκρινήσεις.

 

Υπάρχει δυνατότητα επανάληψης των τεστ καθώς το σύστημα δεν κρατά τις απαντήσεις και μπορεί ο χρήστης να λύσει το κάθε τεστ όσες φορές επιθυμεί.

 

ΤΕΣΤ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

ΤΕΣΤ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ  

ΤΕΣΤ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!