Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Ψυχοτεχνική και Αθλητική Δοκιμασία για τις Προκαταρκτικές Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2024

 

 

Υβριδικό  Διαδραστικό Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Στρατιωτικές Σχολές

Οnline και Διαζώσης Διδασκαλία

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Συνεχή 24ώρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδραστική μαθησιακή πλατφόρμα Esigrow
 • Μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό από έμπειρους εκπαιδευτές  οργανωμένο σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ -ΜΑΘΗΜΑΤΑ στη βάση των  δύο δοκιμασιών ( Μη Λεκτική /Αφαιρετική  Δοκιμασία και Λεκτική )
 • Κάθε Οnline Μάθημα περιλαμβάνει
  • Παρουσίαση θεωρίας
  • Παραδείγματα ασκήσεων και τον τρόπο επίλυσής τους
  • Δραστηριότητες και ασκήσεις για επίλυση από τους χρήστες, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου της διαδικασίας επίλυσης και των απαντήσεών τους.
 • Δια ζώσης μαθήματα θα γίνονται κατά τον μήνα Μάρτιο για επανάληψη και εξάσκηση πριν την εξέταση (Μπορεί να γίνει και παρακολούθηση διαδικτυακά).
 • Δοκιμαστικά εξεταστικά δοκίμια για επανάληψη και εξάσκηση, με δυνατότητα άμεσης αυτοαξιολόγησης από την πλατφόρμα τα οποία μπορούν να επαναληφθούν για εξάσκηση
 • Οnline δοκιμαστικά τεστ (mock exams) με προσομοίωση χρόνου, μορφή και αριθμού δραστηριοτήτων σύμφωνα με προηγούμενες αξιολογήσεις.  
 • Φόρουμ επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για επίλυση αποριών
 • Εγγραφές μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε και ο υποψήφιος μπορεί να αρχίσει την προετοιμασία του στο δικό του χρόνο και χώρο ΑΜΕΣΑ, καθώς η αρχική προετοιμασία γίνεται με τη χρήση της πλατφόρμας ανεξάρτητα και εξατομικευμένα για τον κάθε χρήστη.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Πακέτο προετοιμασίας (Δοκιμασίες Λεκτικής, Μη λεκτικής και Αθλητική)  MONO €280

Το πακέτο προετοιμασία περιλαμβάνει και προγράμματα προετοιμασίας και για τις 3 δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι όπως παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω: 

 

 

Πρόγραμμα  Λεκτικής Λογικής Σκέψης  (Δοκιμασία Κριτικής Ικανότητας)

 • Online Ασύγχρονη διδασκαλία μέσα από παραδείγματα ασκήσεων με επεξήγηση τoυ τρόπου επίλυσης
 • Ασκήσεις εξάσκησης με βάση γραπτά προηγούμενων εξετάσεων  με άμεση ανατροφοδότηση  και επεξήγηση
 • Αριθμός δειγματικών τεστ σύμφωνα με τις  εξετάσεις προηγούμενων χρόνων
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας
 • 6 ώρες Δια ζώσης μαθήματα για επαναδιδασκαλία, γενική επανάληψη και εξάσκηση
 • 2 Τελικά τεστ σε προσομοιωμένες συνθήκες (χρόνος επίλυσης, αριθμός ασκήσεων)
 

Πρόγραμμα  Μη Λεκτικής Λογικής Σκέψης  (Δοκιμασία Αφαιρετικής Ικανότητας)

 • Οδηγίες για επιτυχία στο τεστ
 • Τρικς και επεξήγηση της λογικής επίλυσης των ακολουθιών 
 • Παραδείγματα όλων των πιθανών ασκήσεων με επεξήγηση της επίλυσης
 • Ασκήσεις προσομοίωσης για  πληρέστερη κατανόηση και εξάσκηση με άμεση ανατροφοδότηση  και επεξήγηση τόσο στις ορθές όσο και στις λανθασμένες απαντήσεις
 • Αριθμός δειγματικών τεστ σύμφωνα με τις ασκήσεις που  έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί στα εξεταστικά δοκίμια με και χωρίς χρονόμετρο.
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας
 • 4 ώρες Δια ζώσης μαθήματα για επαναδιδασκαλία, γενική επανάληψη και εξάσκηση
 • 2 Τελικά τεστ σε προσομοιωμένες συνθήκες (χρόνος επίλυσης, αριθμός ασκήσεων)
 •  

Σε περίπτωση που κάποιος θα ήθελε να εγγραφεί μόνο για τα προγράμματα της γραπτής προετοιμασίας το κόστος είναι στα €160

 

 

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για Αθλητική Δοκιμασία       

Η προετοιμασία για την αθλητική δοκιμασία αρχίζει από τις αρχές Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει:

 • Αρχική αξιολόγηση στα αθλήματα που αξιολογούνται
 • Εξατομικευμένες ασκήσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου
 • 5 προπονήσεις  σε μικρές ομάδες 4 ατόμων
 • Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη για περισσότερες προπονήσεις αυτό θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή
 

Η Αθλητική δοκιμασία έχει σκοπό να κρίνει την καταλληλότητα των υποψηφίων για εισδοχή στις συγκεκριμένες σχολές. Πιο κάτω φαίνονται τα αγωνίσματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι.

 • Δρόμος 100μ.
 • Δρόμος 1000μ.
 • Άλμα σε ύψος με φόρα
 • Άλμα σε μήκος με φόρα
 • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ) και με τα δυο χέρια
 • Κολύμβηση (Μόνο για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ)

 

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί την εγγραφή μόνο στο πρόγραμμα αθλητικής προετοιμασίας το κόστος είναι €160

 

 

Μαθησιακή Πλατφόρμα E SiGROW

Στην πλατφόρμα υπάρχουν  απλές και κατανοητές  παρουσιάσεις της θεωρίας και της πρακτικής εκεί και όπου είναι απαραίτητο, παραδείγματα  ασκήσεων και επεξήγηση του τρόπου λύσης τους καθώς και πλήθος ασκήσεων, τις οποίες  ο χρήστης μπορεί να επιλύσει και να ελέγξει άμεσα την ορθότητα των απαντήσεων του μέσα από τις προτεινόμενες λύσεις που δίνονται.  Να σημειωθεί ότι ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα για  εξάσκηση και επανάληψη με την επίλυση των ασκήσεων όσες φορές επιθυμεί. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων  οι χρήστες  θα έχουν τη δυνατότητα online επίλυσης αριθμού δοκιμαστικών εξεταστικών δοκιμίων και την αυτοαξιολόγησή τους μέσω της πλατφόρμας.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις ΕΔΩ

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!