ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Οργανωμένη προετοιμασία σε 13  Μαθήματα και κάθε μάθημα περιλαμβάνει  video ειδικά δημιουργημένα από την καθηγήτρια για την παρουσίαση της βασικής θεωρίας του κάθε κεφαλαίου μέσα από παραδείγματα επίλυσης ασκήσεων καθώς και συνοδευτικά αρχεία όπου χρειάζεται και μελέτη.
 • Κάθε Μάθημα περιλαμβάνει
  • Videos για την Παρουσίαση θεωρίας και Πρακτικής του κάθε μαθήματος
  • Συνοδευτικά αρχεία όπου απαιτείται
  • Παραδείγματα ασκήσεων και τον τρόπος επίλυσής τους
  • Ασκήσεις για επίλυση, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου της διαδικασίας επίλυσης και των απαντήσεών τους μέσω της πλατφόρμας
 • Quiz/διαγωνίσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα με ερωτήσεις που μπαίνουν στις εν λόγω εξετάσεις
 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Οκτωβρίου θα γίνουν 2 τελικά δειγματικά δοκίμια εφ΄ όλης της ύλης για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των συμμετεχόντων
 • Δοκιμαστικά εξεταστικά δοκίμια για επανάληψη και εξάσκηση (mock exams)
 • Συνεχή 24ώρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδραστική μαθησιακή πλατφόρμα Esigrow
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών από την εκπαιδεύτρια
Κόστος Προγράμματος : 450 ευρώ

Αναλυτική Παρουσίαση Περιεχομένου του Προγράμματος

 

MΑΘΗΜΑ 1
Βάσεις Δεδομένων   Access
Βασικά Δομικά Συστατικά Στοιχεία μιας Βάσης Δεδομένων
Πίνακας: Εγγραφές, ιδιότητες πεδίων, λειτουργίες, πρωτεύον κλειδί, συσχέτιση πινάκων: δημιουργία και διαγραφή σχέσης
Φόρμα Εισαγωγής δεδομένων: δημιουργία, μορφοποίηση

 

MΑΘΗΜΑ 2
Βάσεις Δεδομένων Access:
Ερωτήματα: Δημιουργία, τροποποίηση, κριτήρια
Εκθέσεις: Δημιουργία, επεξεργασία, εκτύπωση

 

MΑΘΗΜΑ 3
Β΄ Λυκείου Αρχές Προγραμματισμού C++:
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό C++
Δομές διακλάδωσης IF και ένθετες δομές διακλάδωσης IF-ELSEIF
Περιπτωσιακή δομή SWITCH

 

MΑΘΗΜΑ 4
Β΄ Λυκείου – Αρχές Προγραμματισμού C++:
Δομές Επανάληψης: FOR,  WHILE, DO WHILE

 

MΑΘΗΜΑ 5
Β΄ Λυκείου – Αρχές Προγραμματισμού C++ :
Πίνακες μονοδιάστατοι

 

MΑΘΗΜΑ 6
Β΄ Λυκείου:
Διαγράμματα Ροής Δεδομένων
Δυαδικό Σύστημα – μετατροπές συστημάτων

 

MΑΘΗΜΑ 7
Γ΄ Λυκείου – Αρχές Προγραμματισμού C++:
Συμβολοσειρές – Αρχεία

 

MΑΘΗΜΑ 8
Γ΄ Λυκείου Αρχές Προγραμματισμού C++:
Συναρτήσεις

 

MΑΘΗΜΑ 9
Γ΄ Λυκείου – Αρχές Προγραμματισμού C++:
Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης

 

MΑΘΗΜΑ 10
Γ΄ Λυκείου – Αρχές Προγραμματισμού C++:
Πίνακες Δισδιάστατοι

 

ΜΑΘΗΜΑ 11
Γ΄ Λυκείου – Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

 

MΑΘΗΜΑ 12
Παρουσίαση Ύλης κάθε τάξης Γυμνασίου και Λυκείου και πλοήγηση γραπτού διορισίμων για διευκρινίσεις με στόχο να απαντώνται οι ερωτήσεις του γραπτού τύπου:
π.χ. σε ποια τάξη έχει διδαχθεί το παρακάτω; Τί πρέπει να προηγηθεί (σε διδασκαλία) προτού διδαχθεί <αυτό>; κτλ

 

ΜΑΘΗΜΑ 13

 • A΄ Λυκείου – Δίκτυα
  Επεξήγηση και λύση ασκήσεων που μπαίνουν στις εξετάσεις διορισίμων

 

ΜΑΘΗΜΑ 14

 • Β΄ Γυμνασίου: Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) + Python
  Υπενθύμιση και επεξήγηση κάποιων βασικών στοιχείων

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

Course Content

Expand All

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!