ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Το Πρόγραμμα προετοιμασίας Λατινικών για τους Διορισίμους ετοιμάστηκε με μεγάλη προσοχή  από τη συγγραφέα του Βιβλίου  «Λατινικά διορισίμων»  Σύλβια Α.  Λουκά. Ουσιαστικά πέρα από τα βασικά στοιχεία γραμματικής και συντακτικού των Λατινικών  και την παρουσίαση και επεξήγηση των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας γίνεται συστηματική ανάλυση  των  48 κεφαλαίων  της εξεταστέας ύλης των Λατινικών με αναφορά  στα  πραγματολογικά στοιχεία των κειμένων, επεξεργασία και μετάφραση τους, λεξιλόγιο και γραμματικά-συντακτικά φαινόμενα. Κάθε κεφάλαιο ακολουθείται από ασκήσεις  ανάλογες με αυτές που μπαίνουν στις εξετάσεις διορισίμων,  οι οποίες μπορούν να απαντηθούν αλλά και να ελεγχθούν άμεσα μέσα από την πλατφόρμα. 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 24ώρη Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μαθησιακή πλατφόρμα 
 • Εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τους δείκτες επιτυχίας-επάρκειας ανά κεφάλαιο. Το υλικό είναι διαμορφωμένο σε 48 κεφάλαια της εξεταστέας ύλης συν 2 εισαγωγικά στο μάθημα των Λατινικών.
 • Κάθε μάθημα περιέχει
  • video παρουσίαση 
  • κείμενο  και μετάφραη
  • επεξεργασία κειμένου
  • online δραστηριότητες εξάσκησης
  • λύσεις των δραστηριότητων για άμεση διόρθωση και αυτοαξιολόγηση
 • Επίλυση αποριών μέσω του διαδικτυακού φόρουμ της πλατφόρμας.
 • 6 online Επαναληπτικά εξεταστικά δοκίμια ανά 8 κεφάλαια της ύλης
 • 1 online Επαναληπτικό εξεταστικό δοκίμιο εφ’ όλης της ύλης Β’ Λυκείου
 • 1 online Επαναληπτικό εξεταστικό δοκίμιο εφ’ όλης της ύλης Γ’ Λυκείου
 • 1 online Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο εφ’ όλης της ύλης
Οι ασκήσεις και τα εξεταστικά δοκίμια έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες των εξετάσεων λατινικών διορισίμων.

 

Επιπλέον ασκήσεις προσομοίωσης μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο «Λατινικά διορισίμων» της Σύλβιας Α. Λουκά 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

Course Content

Expand All
1 of 3

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!