Αποκτήστε το βιβλίο 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔEYTIKΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ        
Συγγραφέας : Δρ Σταυρούλα Βαλιαντή  

Τιμή €50

 

Το βιβλίο ετοιμάστηκε ειδικά από τη συγγραφέα με βασικό γνώμονα τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, που πρέπει να κατέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, όπως αυτές προδιαγράφονται από τον πίνακα προδιαγραφών για τις εξετάσεις διορισίμων. Πρόκειται για ένα σύγγραμμα στο οποίο έγινε προσπάθεια  ουσιαστικής σύζευξης της παιδαγωγικής θεωρίας και της πράξης, ώστε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς χωρίς διδακτική εμπειρία.

Περιεχόμενα – Δεξιότητες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές Δεξιότητες του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Συνεργασία σχολείου- οικογένειας για προώθηση της μάθησης   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Διαχείριση  τάξης  και συμπεριφοράς των μαθητών για αποτελεσματική διδασκαλία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Σχεδιασμός Αποτελεσματικής Διδασκαλίας         

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  Αποτελεσματική Διδασκαλία και Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  Αξιολόγηση Μαθητή       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Διαφοροποίηση Διδασκαλίας και Μάθησης         

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8: Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και Μάθηση       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 :  Καλλιέργεια Ανώτερων Νοητικών Δεξιοτήτων     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από τη θεωρία στην πράξη 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Διαχείριση προκλήσεων στις σχολικές μονάδες  

    0
    Your Cart is empty!

    It looks like you haven't added any items to your cart yet.

    Browse Products
    error: Content is protected !!