Το βιβλίο «Λατινικά Διορισίμων» της Σύλβιας Α. Λουκά περιλαμβάνει 10 σετ ασκήσεων με 20 ασκήσεις το καθένα.

Οι ασκήσεις συνάδουν με τους τύπους ασκήσεων των εξεταστικών δοκιμίων διορισίμων (2017-2021). Περιλαμβάνονται και οι λύσεις τους.

Οι ασκήσεις αφορούν σε: αντίστροφο (από λατινικά σε ελληνικά και το αντίθετο), αναγνώριση γραμματικών και συντακτικών τύπων, ετυμολογική συγγένεια με αρχαία/νέα και ευρωπαϊκές γλώσσες, αναγνώριση και διόρθωση εσφαλμένων τύπων, συσχέτιση με γραμματική/ συντακτικό αρχαίας ελληνικής, θεωρητικές ερωτήσεις περί λατινικής φιλοσοφίας και πραγματολογικές ερωτήσεις κειμένων, θεωρητικές ερωτήσεις συντακτικών φαινομένων, επεξήγηση κανόνων, επιλογή ορθών τύπων, αντιστοιχίσεις, σύγκριση παρόμοιων/ ή ομόηχων τύπων, μετατροπές σε άλλους γραμματικούς ή συντακτικούς τύπους, παράγωγα ρημάτων, τονισμός, συλλαβισμός.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!