Αποκτήστε το Βιβλίο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 • Πάνω από 500 ασκήσεις προετοιμασίας όλων των μορφών και επιπέδων δυσκολίας
 • Απαντήσεις των ασκήσεων
 • Κάλυψη όλης της εξεταστέας ύλης μέσα από τις ασκήσεις
 • Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο με απαντήσεις.

Τιμή  €60

Το περιεχόμενο του βιβλίου ετοιμάστηκε από έμπειρους και προσοντούχους εκπαιδευτές.

Η Συγγραφή του βιβλίου στηρίχθηκε τόσο  στον πίνακα προδιαγραφών  όσο  και στην εμπειρία
των εξετάσεων των διορισίμων που έχουν προηγηθεί (2017, 2019, 2021).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – Μαθηματικά Δημοτικής

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ          

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 :  MOTIBA  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4:  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ       

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ    

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΑΡΙΘΜΟΙ – ΠΡΑΞΕΙΣ           

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 : ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ – ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΛΟΓΟΙ  – ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ        

ΕΝΟΤΗΤΑ 11:  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ        

ΕΝΟΤΗΤΑ 12:  ΙΣΟΤΗΤΕΣ           

ΕΝΟΤΗΤΑ 13:  ΜΕΤΡΗΣΗ          

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΤΡΙΓΩΝΑ – ΓΩΝΙΕΣ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ          

ENOTHTA 15: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ – ΕΜΒΑΔΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ   

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ          

ΕΝΟΤΗΤΑ 18: ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 19: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ         

ΕΝΟΤΗΤΑ 20: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

          

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΟΚΙΜΙΟ 1 – ΜΕΡΟΣ Α και  ΜΕΡΟΣ Β

ΔΟΚΙΜΙΟ 2 – ΜΕΡΟΣ Α και   ΜΕΡΟΣ Β   

  0
  Your Cart is empty!

  It looks like you haven't added any items to your cart yet.

  Browse Products
  error: Content is protected !!