Αποκτήστε την έντυπη  μορφή του υλικού προετοιμασίας για το μάθημα ΓΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ για τις εξετάσεις διορισίμων.

 

Επιμέλεια υλικού : Θεοδοσία Καλλούσια  

Τιμή  €50

 

Οι σημειώσεις στηρίχθηκαν στη θεματολογία των τριών τελευταίων εξετάσεων (2017, 2019 και 2021). Στόχος του βιβλίου να προετοιμάσει τον υποψήφιο να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων, να αναγνωρίζει τις σημασίες που υπονοούνται, να εκφράζεται άνετα, να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά καθώς να παράγει σαφή λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα.

 

Περιεχόμενα – Νέα Ελληνικά 

 

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε 10 ενότητες- μαθήματα  και κάθε μάθημα περιέχει ανάλογα με το θέμα τα πιο κάτω

 • Κείμενο Θεωρίας (Γραμματική – Συντακτικό – Γλωσσολογία)
 • Κείμενο κατανόησης – Ερωτήσεις Κατανόησης και Περίληψη
 • Έκθεση – Προετοιμασία και χρήσιμο υλικό για έκθεση ανάλογα με το θέμα του μαθήματος
 • Γλωσσικές και Γραμματικές  Ασκήσεις

 

ΜΑΘΗΜΑ 1: Παιδεία: Θετικά και αρνητικά σημερινού σχολείου

ΜΑΘΗΜΑ 2:  Δημοκρατία και Δημοκρατικό Σχολείο      

ΜΑΘΗΜΑ 3:  Διαπολιτισμικός διάλογος και διαπολιτισμική εκπαίδευση

ΜΑΘΗΜΑ 4: Οι Φορείς της Παιδείας    

ΜΑΘΗΜΑ 5:Ευρώπη και Εκπαίδευση   

ΜΑΘΗΜΑ 6: Δια Βίου Εκπαίδευση       

ΜΑΘΗΜΑ 7: Ανθρωπιστική παιδεία και Τεχνοκρατική εκπαίδευση        

ΜΑΘΗΜΑ 8:Ρόλος δασκάλου-παιδαγωγού       

ΜΑΘΗΜΑ 9 : Σχολική Βία και Παραβατικότητα 

ΜΑΘΗΜΑ 10 :  Παιδεία – Διαδίκτυο      

Ανεπτυγμένη έκθεση: Θετικά – Αρνητικά – Τρόποι αντιμετώπισης         

ΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ    

  0
  Your Cart is empty!

  It looks like you haven't added any items to your cart yet.

  Browse Products
  error: Content is protected !!