Δοκίμια Δεξιοτήτων

50.00

Περιλαμβάνει 8  online Δοκιμαστικά Εξεταστικά Δοκίμια  στο θέμα ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ στο οποίο εξετάζονται όλοι υπθοψήφιοι όλων των ειδικοτήτων και βαμίδων. Τα δοκίμια έχουν ετοιμαστεί από τη συγγραφέα του βιβλίου «Δεξιότητες Εκπαιδευτικών στο Σύγχρονο Σχολείο» Δρ Σταυρούλα Βαλιαντή.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!