Πληροφορική

450.00

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη σωστά και δομημένα των βασικών κεφαλαίων που μπαίνουν στην εξέταση με εστίαση στα “δύσκολα” θέματα του μαθήματος της Πληροφορικής, όπως φαίνεται και αναλυτικά μέσα από το πρόγραμμα προετοιμασίας που ακολουθεί. Μέσα από το πρόγραμμα θα δοθεί αρκετό υλικό Αρκετό υλικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εξέτασης ούτως ώστε οι συμμετέχοντες καθηγητές να προετοιμαστούν όσο καλύτερα γίνεται, αλλά και επιπλέον υλικό σε όσους το επιθυμούν ούτως ώστε σε περίπτωση διορισμού τους να νιώσουν αυτοπεποίθηση για την διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!