Ψυχοτεχνική Δοκιμασία – Στρατιωτικές Σχολές

160.00

Πρόγραμμα  Λεκτικής Λογικής Σκέψης  (Δοκιμασία Κριτικής Ικανότητας)

 • Online Ασύγχρονη διδασκαλία μέσα από παραδείγματα ασκήσεων με επεξήγηση τoυ τρόπου επίλυσης
 • Ασκήσεις εξάσκησης με βάση γραπτά προηγούμενων εξετάσεων  με άμεση ανατροφοδότηση  και επεξήγηση
 • Αριθμός δειγματικών τεστ σύμφωνα με τις  εξετάσεις προηγούμενων χρόνων
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας
 • 6 ώρες Δια ζώσης μαθήματα για επαναδιδασκαλία, γενική επανάληψη και εξάσκηση
 • 2 Τελικά τεστ σε προσομοιωμένες συνθήκες (χρόνος επίλυσης, αριθμός ασκήσεων)

 

Πρόγραμμα  Μη Λεκτικής Λογικής Σκέψης  (Δοκιμασία Αφαιρετικής Ικανότητας)

 • Οδηγίες για επιτυχία στο τεστ
 • Τρικς και επεξήγηση της λογικής επίλυσης των ακολουθιών
 • Παραδείγματα όλων των πιθανών ασκήσεων με επεξήγηση της επίλυσης
 • Ασκήσεις προσομοίωσης για  πληρέστερη κατανόηση και εξάσκηση με άμεση ανατροφοδότηση  και επεξήγηση τόσο στις ορθές όσο και στις λανθασμένες απαντήσεις
 • Αριθμός δειγματικών τεστ σύμφωνα με τις ασκήσεις που  έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί στα εξεταστικά δοκίμια με και χωρίς χρονόμετρο.
 • Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών
 • 24ώρη πρόσβαση για μελέτη και εξάσκηση από την άνεση του σπιτιού σας
 • 4 ώρες Δια ζώσης μαθήματα για επαναδιδασκαλία, γενική επανάληψη και εξάσκηση
 • 2 Τελικά τεστ σε προσομοιωμένες συνθήκες (χρόνος επίλυσης, αριθμός ασκήσεων)
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!