Λατινικά

Current Status
Not Enrolled
Price
250,00 €
Get Started

Το Πρόγραμμα προετοιμασία Λατινικών για τους Διορισίμους ετοιμάστηκε με μεγάλη προσοχή  από τη συγγραφέα του Βιβλίου  «Λατινικά διορισίμων»  Σύλβια Α.  Λουκά. Ουσιαστικά πέρα από τα βασικά στοιχεία γραμματικής και συντακτικού των Λατινικών  και την παρουσίαση και επεξήγηση των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας γίνεται συστηματική ανάλυση  των  48 κεφαλαίων  της εξεταστέας ύλης των Λατινικών με αναφορά  στα  πραγματολογικά στοιχεία των κειμένων, επεξεργασία και μετάφραση τους, λεξιλόγιο και γραμματικά-συντακτικά φαινόμενα. Κάθε κεφάλαιο ακολουθείται από ασκήσεις  ανάλογες με αυτές που μπαίνουν στις εξετάσεις διορισίμων,  οι οποίες μπορούν να απαντηθούν αλλά και να ελεγχθούν άμεσα μέσα από την πλατφόρμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μαθησιακή πλατφόρμα
  • Εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τους δείκτες επιτυχίας-επάρκειας ανά κεφάλαιο. Το υλικό είναι διαμορφωμένο σε 48 κεφάλαια της εξεταστέας ύλης συν 2 εισαγωγικά στο μάθημα των Λατινικών.
  • Κάθε μάθημα περιέχει το κείμενο, την επεξεργασία του και online δραστηριότητες εξάσκησης με δυνατότητα διόρθωσης και αυτοαξιολόγησης.
  • Επίλυση αποριών μέσω του διαδικτυακού φόρουμ της πλατφόρμας.
  • 6 online Επαναληπτικά εξεταστικά δοκίμια ανά 8 κεφάλαια της ύλης
  • 1 online Επαναληπτικό εξεταστικό δοκίμιο εφ’ όλης της ύλης Β’ Λυκείου
  • 1 online Επαναληπτικό εξεταστικό δοκίμιο εφ’ όλης της ύλης Γ’ Λυκείου
  • 1 online Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο εφ’ όλης της ύλης

Οι ασκήσεις και τα εξεταστικά δοκίμια έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες των εξετάσεων λατινικών διορισίμων.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!