Νέα Ελληνικά Δημοτικής

Current Status
Not Enrolled
Price
300,00 €
Get Started

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  είναι  οργανωμένο σε Μαθήματα /Ενότητες με βάση τον πίνακα προδιαγραφών της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ώστε να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί η γνώση του περιεχομένου της διδακτικής και διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος, με στόχο την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων στα έργα διδασκαλίας, την αξιοποίηση  της οριζόντιας και κατακόρυφης γνώσης του Α.Π της γλώσσας, τον  Σχεδιασμό Γλωσσικής Διδασκαλίας  και τη Διαχείριση πτυχών της  εφαρμογής της διδασκαλίας στην τάξη.

 

Κάθε μάθημα είναι  οργανωμένο με τρόπο ώστε  με συστηματική εργασία ανά 2 βδομάδες ή 1 βδομάδα σε κάποια μαθήματα  να καλύπτεται σταδιακά και  συστηματικά όλο το περιεχόμενο. Το υλικό κάθε μαθήματος έχει δημιουργηθεί  ειδικά για τις ανάγκες των εξετάσεων δεξιοτήτων για  τον κατάλογο διορισίμων από έμπειρους πρώην θεματοθέτες και εκπαιδευτές στα ελληνικά και κυκλοφορεί  πρώτη φορά από τη SIGROW.

 

Κάθε μάθημα περιέχει  παρουσίαση  που καλύπτει με απλό και κατανοητό τρόπο το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος/θέματος και των βασικών σημείων του. Επίσης θα περιλαμβάνει δραστηριότητες τις οποίες  ο χρήστης μπορεί να επιλύσει και να ελέγξει άμεσα την ορθότητα των απαντήσεων του μέσα από τις προτεινόμενες λύσεις που δίνονται.  Να σημειωθεί ότι ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα για  εξάσκηση  μέσα από την επανάληψη των δραστηριοτήτων όποτε  και όσες φορές επιθυμεί.

 

Φόρουμ επικοινωνίας, συζήτησης και επίλυσης αποριών

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!