ΤΕΣΤ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (40 ΤΕΣΤ)

100.00

Στο πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνονται τεστ και των τριών θεμάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι στις κυβερνητικές εξετάσεις. Τα τεστ είναι δημιουργημένα στην βάση των προηγούμενων εξετάσεων τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την δομή, τις δραστηριότητες και το βαθμό δυσκολίας. Τα τεστ είναι χρονομετρημένα και μπορούν οι χρήστες να τα επεναλάβουν όσες φορές επιθυμούν.

21 Τεστ Αφαιρετικής Ικανότητας

14 Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας

5 Τεστ Λεκτικής Ικανότητας

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!