Νέα Ελληνικά(Κοινό)

Current Status
Not Enrolled
Price
300,00 €
Get Started

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα των Νέων Ελληνικών είναι οργανωμένο σε  μαθήματα με βάση τον πίνακα προδιαγραφών της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Στόχος του προγράμματος να προετοιμάσει τον υποψήφιο να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων, να αναγνωρίζει τις σημασίες που υπονοούνται, να εκφράζεται άνετα, να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά καθώς να παράγει σαφή, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα.

 

Κάθε μάθημα είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε με συστηματική εργασία ανά δύο εβδομάδες να καλύπτεται σταδιακά όλο το περιεχόμενο (5 μήνες). Το υλικό κάθε μαθήματος έχει δημιουργηθεί ειδικά για τις ανάγκες των εξετάσεων. Το πρόγραμμα θα αρχίσει από το Φεβρουάριο του 2023 και στο μεγαλύτερο μέρος του θα τρέχει ασύγχρονα μέσω της εύχρηστης πλατφόρμας.

 

Κάθε μάθημα περιέχει αρχεία με άγνωστα κείμενα κατανόησης, υλικό για το θεματικό κύκλο της παιδείας (για έκθεση) που καλύπτουν με απλό και κατανοητό τρόπο το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος. Επιπλέον θα υπάρχουν στην πλατφόρμα, γλωσσικές και άλλες ασκήσεις για εξάσκηση και αυτοαξιολόγησή σας. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σας θα έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε για εξατομικευμένη διόρθωση και ανατροφοδότηση 3 εκθέσεις σας και 3 περιλήψεις σας έτσι ώστε να  αντιληφθείτε τις αδυναμίες σας βελτιώνοντας την ποιότητα της εργασίας σας.

 

Αφού θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη και την επίλυση διαδικτυακών δραστηριοτήτων τον Σεπτέμβριο 2023 θα γίνουν τρία 2ώρα σύγχρονα διαδικτυακά μαθήματα που στόχο έχουν την επανάληψη και εστίαση στα βασικότερα σημεία που θα πρέπει να δοθεί έμφαση.

 

Οδηγίες για Μελέτη

Λεξικό (Συνώνυμα – Αντίθετα)

Φόρουμ επικοινωνίας, συζήτησης και επίλυσης αποριών

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!