Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα Το πρώτο θέμα, το τεστ αριθμητικού συλλογισμού, επίσης γνωστό ως τεστ αριθμητικής ικανότητας ή τεστ ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με αριθμούς και να αξιοποιεί σημαντικές μαθηματικές έννοιες. Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα...

Λεκτική Ικανότητα Το τρίτο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (λέξεις, έννοιες, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς. Περιεχόμενο Μαθήματος Διδασκαλίας μέσα από παραδείγματα ασκήσεων με επεξήγηση της επίλυσης Ασκήσεις εξάσκησης με βάση γραπτά προηγούμενων εξετάσεων  με...

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  είναι  οργανωμένο σε Μαθήματα /Ενότητες με βάση τον πίνακα προδιαγραφών της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ώστε να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί η γνώση του περιεχομένου της διδακτικής και διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος, με στόχο την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων...

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  είναι  οργανωμένο σε Μαθήματα /Ενότητες με βάση τον πίνακα προδιαγραφών της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ώστε να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί η γνώση του περιεχομένου και η παιδαγωγική γνώση του εκπαιδευτικού, για τη διδασκαλία των μαθηματικών – ΑΡΙΘΜΟΙ,...

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα των Νέων Ελληνικών είναι οργανωμένο σε  μαθήματα με βάση τον πίνακα προδιαγραφών της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Στόχος του προγράμματος να προετοιμάσει τον υποψήφιο να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων, να αναγνωρίζει τις σημασίες που υπονοούνται, να εκφράζεται άνετα,...

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα των Δεξιοτήτων είναι οργανωμένο σε 13 Μαθήματα /Ενότητες με βάση τον πίνακα προδιαγραφών της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Κάθε μάθημα είναι  οργανωμένο με τρόπο ώστε  με συστηματική εργασία ανά 2 βδομάδες ή 1 βδομάδα σε κάποια μαθήματα  να καλύπτεται σταδιακά και...

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!