Πρόγραμμα  Λεκτικής Λογικής Σκέψης  (Δοκιμασία Κριτικής Ικανότητας) Online Ασύγχρονη διδασκαλία μέσα από παραδείγματα ασκήσεων με επεξήγηση τoυ τρόπου επίλυσης Ασκήσεις εξάσκησης με βάση γραπτά προηγούμενων εξετάσεων  με άμεση ανατροφοδότηση  και επεξήγηση Αριθμός δειγματικών τεστ σύμφωνα με τις  εξετάσεις προηγούμενων χρόνων Φόρουμ επικοινωνίας και επίλυσης αποριών ...

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!