Βασικός σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η κάλυψη σωστά και δομημένα των βασικών κεφαλαίων που μπαίνουν στην εξέταση με εστίαση στα "δύσκολα" θέματα του μαθήματος της Πληροφορικής, όπως φαίνεται και αναλυτικά μέσα από το πρόγραμμα  προετοιμασίας  που ακολουθεί. Μέσα από το πρόγραμμα θα δοθεί αρκετό...

Το Πρόγραμμα προετοιμασία Λατινικών για τους Διορισίμους ετοιμάστηκε με μεγάλη προσοχή  από τη συγγραφέα του Βιβλίου  «Λατινικά διορισίμων»  Σύλβια Α.  Λουκά. Ουσιαστικά πέρα από τα βασικά στοιχεία γραμματικής και συντακτικού των Λατινικών  και την παρουσίαση και επεξήγηση των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας γίνεται συστηματική ανάλυση ...

Θέμα 1: Αριθμητική Ικανότητα Το πρώτο θέμα, το τεστ αριθμητικού συλλογισμού, επίσης γνωστό ως τεστ αριθμητικής ικανότητας ή τεστ ποσοτικού συλλογισμού, αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται με αριθμούς και να αξιοποιεί σημαντικές μαθηματικές έννοιες. Σε αυτό το μέρος ο υποψήφιος καλείται να λύσει προβλήματα...

Λεκτική Ικανότητα Το τρίτο θέμα της εξέτασης αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να κατανοεί λεκτικές πληροφορίες (λέξεις, έννοιες, μικρά κείμενα) και βάσει αυτών να προβαίνει σε λογικούς συλλογισμούς. Περιεχόμενο Μαθήματος Διδασκαλίας μέσα από παραδείγματα ασκήσεων με επεξήγηση της επίλυσης Ασκήσεις εξάσκησης με βάση γραπτά προηγούμενων εξετάσεων  με...

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  είναι  οργανωμένο σε Μαθήματα /Ενότητες με βάση τον πίνακα προδιαγραφών της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ώστε να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί η γνώση του περιεχομένου της διδακτικής και διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος, με στόχο την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων...

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το μάθημα των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  είναι  οργανωμένο σε Μαθήματα /Ενότητες με βάση τον πίνακα προδιαγραφών της Υπηρεσίας Εξετάσεων, ώστε να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί η γνώση του περιεχομένου και η παιδαγωγική γνώση του εκπαιδευτικού, για τη διδασκαλία των μαθηματικών – ΑΡΙΘΜΟΙ,...

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
error: Content is protected !!